ที่อยู่ 544/2 ซ.นาทอง (รัชดา ซ.7) ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


 Tel : 02-692-0513
 Mobile : 081-868-6162 Fax : 02-692-0513
 Email : patrawutclinic@hotmail.com
 Instagram : Patrawut_clinic
 facebook : ภัทราวุธคลินิก Patrawut Clinic
 Youtube : Patrawut Clinic
ขอคำปรึกษาจากแพทย์Visitors: 26,741