Meso (เมโส ลดไขมัน)

 
เป็นการฉีดสลายไขมัน เฉพาะจุด การฉีด Mesofat ปัจจุบันนิยมฉีดกันมากเพราะเจ็บน้อยบวมน้อย แนะนำการฉีดต่อเนื่องอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ จะเห็นผล ได้ดี ไม่ต้องพักฟื้น  สามารถทำงานได้ปกติ ไม่มีผลข้างเคียง ยิ่งหากออกกำลังกายด้วยจะยิ่งช่วยเผาผลาญ ไขมันได้เร็วขึ้น

 อาจารย์หมอจบทางด้านระบบประสาท มีความปลอดภัยสูงในการฉีดแฟต
 อาจารย์หมอซุ่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
 ฉีดแฟตมาแล้วมากกว่า 10,000 เคส
 อาจารย์หมอมือเบา มีเทคนิคพิเศษในการฉีดแฟตออกมาให้สวย ได้ผล
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้คุณภาพ ผ่านมาตรฐาน อย. มีความปลอดภัยสูง
 ปรึกษาคุณหมอฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้คำแนะนำได้ตรงจุด
 รับประกันเห็นผลจริง ดูแลทุกเคส
 ใช้เทคนิคการฉีดแบบเทคนิคเกาหลี 
 เน้นฉีดแฟตใบหน้าตามโหงวเฮ้งที่ดี  

Visitors: 26,741